Vacciner

Konsultationshonorar ved den første vaccination

Konsultationshonorar ved efterfølgende vaccinationer

Bliver tilgængelig sidst på året – som regel fra 1. november til 15. januar.

Pneumovax, 23-valent pneumokokvaccine. Grundvaccination består af én dosis. Der kan være behov for revaccination efter 5 år, hvilket afgøres af en blodprøve med bestemmelse af antistof.

Revaccination gives senest efter 10 år.

Rejsevaccine.

Smitsom leverbetændelse type A. Smitter via forurenede fødevarer.

1. vaccination dækker op til 5 år, men revaccination anbefales efter 1 år og effekten er herefter livslang.

Rejsevaccine.

Smitsom leverbetændelse type A. Smitter via forurenede fødevarer.

1. vaccination dækker op til 5 år, men revaccination anbefales efter 1 år og effekten er herefter livslang.

Smitsom leverbetændelse type B. Blod- og seksuelt overført.

Der gives i alt 3 vaccinationer 0+1+6 måneder. Herefter er beskyttelsen livslang. Immunitet opnås efter de første to vaccinationer

Kombineret vaccine imod hepatitis A+B

Der gives i alt 3 vaccinationer 0+1+6 måneder. Herefter er beskyttelsen livslang. Immunitet opnås efter de første to vaccinationer

Kombineret vaccine imod hepatitis A+B

Der gives i alt 3 vaccinationer 0+1+6 måneder. Herefter er beskyttelsen livslang. Immunitet opnås efter de første to vaccinationer

Gardasil 9 til de, der ikke er dækket af børnevaccinationsprogrammet

Fra 15-årsalderen gives i alt 3 vaccinationer. Minimumsintervallet mellem 1. og 2. vaccination er én måned og mellem 2. og 3. dosis mindst 3 måneder. Alle 3 vaccinationer skal gives indenfor et år.

Flåtbåren hjernebetændelse.

Opstartes helst i vintermåneder og består af 3 doser. Oftest 0+1+12 måneder – kan dog gives i accelereret forløb. Immunitet opnås efter de første to vaccinationer.

Booster gives efter 3 år og herefter hvert 5. år for personer på 18-60 år. De, der er yngre eller ældre revaccineres hvert. 3. år.

Flåtbåren hjernebetændelse.

Opstartes helst i vintermåneder og består af 3 doser. Oftest 0+1+12 måneder – kan dog gives i accelereret forløb. Immunitet opnås efter de første to vaccinationer.

Booster gives efter 3 år og herefter hvert 5. år for personer på 18-60 år. De, der er yngre eller ældre revaccineres hvert. 3. år.

Rejsevaccine.

Overføres via myg, særligt i områder med vadefugle og grisehold.

Der gives 2 doser med 28 dages interval. Derefter er der beskyttelse i 2 år.

Mod hjernehindebetændelse (meningitis).

Der gives 1 dosis, hvorefter der er beskyttelse i 5 år.

Vaccinationen skal gives 2-3 uger før afrejse.

Mod hjernehindebetændelse (meningitis).

Der gives 1 dosis, hvorefter der er beskyttelse i 5 år.

Vaccinationen skal gives 2-3 uger før afrejse.

Rejsevaccine.

Kolera smitter via forurenede fødevarer.

Vaccinationen udskrives på recept. Der gives grundvaccination med forskellige doser, og der kan i nogle tilfælde være behov for revaccination. Det vil afhænge af en konkret vurdering.

Hundegalskab.

Grundvaccination består af 2 vaccinationer henholdsvis dag 0 og dag 7.

Særlige forhold kan gøre sig gældende for opfølgende vaccination. Det vil afhænge af en konkret vurdering.

Rejsevaccine.

Tyfus smitter via forurenede fødevarer.

1 vaccination giver beskyttelse i 3 år. Bør gives 2-3 uger før afrejse.

Børn under 2 år bør ikke vaccineres.

Rejsevaccine. Obligatorisk før indrejse i visse lande.

1 vaccination giver livslang beskyttelse. Skal gives mindst 10 dage før afrejse.

Børn under 2 år og ældre over 60 år bør ikke vaccineres.

Livslang beskyttelse opnås efter grundvaccination.

Vaccination mod difteri og stivkrampe.

1 re-vaccination giver beskyttelse i 10 år.

Attester og lign.

Side 1 udfyldes sammen med arbejdsgiver. Derefter kan side 2 udfyldes hos lægen. Husk at medbringe oplysninger om, hvortil regningen skal sendes (som udgangspunkt din arbejdsgiver)

Læs mere på https://star.dk/om-styrelsen/blanketter/5/mulighedserklaering/

Synet skal undersøges både med og uden vanlige briller/kontaktlinser (gælder ikke læsebriller).

Foto skal ikke vedlægges selve attesten, men afleveres (evt. elektronisk) sammen med attesten på Borgerservice.

Attest mhp handicapskilt til bilen.

“Blå bog”

Anvendes fx ved langvarigt sygefravær.

I enkelte tilfælde er en mulighedserklæring ikke egnet. I så fald kan anvendes en friattest – denne vedrører udelukkende varighed af sygdom. Arbejdsgiver skal på forhånd SKRIFTLIGT anmode om attesten. Anmodningen skal indeholde oplysninger om, hvortil regningen skal sendes.

Som betaling kan anvendes kontanter og Visa/Dankort. Øvrige betalingskort kan ikke anvendes.