Vacciner

Konsultationshonorar ved den første vaccination

Konsultationshonorar ved efterfølgende vaccinationer

Bliver tilgængelig sidst på året – som regel fra 1. november til 15. januar.

Pneumovax, 23-valent pneumokokvaccine. Grundvaccination består af én dosis. Der kan være behov for revaccination efter 5 år, hvilket afgøres af en blodprøve med bestemmelse af antistof.

Revaccination gives senest efter 10 år.

Rejsevaccine.

Smitsom leverbetændelse type A. Smitter via forurenede fødevarer.

1. vaccination dækker op til 5 år, men revaccination anbefales efter 1 år og effekten er herefter livslang.

Rejsevaccine.

Smitsom leverbetændelse type A. Smitter via forurenede fødevarer.

1. vaccination dækker op til 5 år, men revaccination anbefales efter 1 år og effekten er herefter livslang.

Smitsom leverbetændelse type B. Blod- og seksuelt overført.

Der gives i alt 3 vaccinationer 0+1+6 måneder. Herefter er beskyttelsen livslang. Immunitet opnås efter de første to vaccinationer

Kombineret vaccine imod hepatitis A+B

Der gives i alt 3 vaccinationer 0+1+6 måneder. Herefter er beskyttelsen livslang. Immunitet opnås efter de første to vaccinationer

Kombineret vaccine imod hepatitis A+B

Der gives i alt 3 vaccinationer 0+1+6 måneder. Herefter er beskyttelsen livslang. Immunitet opnås efter de første to vaccinationer

Gardasil 9 til de, der ikke er dækket af børnevaccinationsprogrammet

Fra 15-årsalderen gives i alt 3 vaccinationer. Minimumsintervallet mellem 1. og 2. vaccination er én måned og mellem 2. og 3. dosis mindst 3 måneder. Alle 3 vaccinationer skal gives indenfor et år.

Flåtbåren hjernebetændelse.

Opstartes helst i vintermåneder og består af 3 doser. Oftest 0+1+12 måneder – kan dog gives i accelereret forløb. Immunitet opnås efter de første to vaccinationer.

Booster gives efter 3 år og herefter hvert 5. år for personer på 18-60 år. De, der er yngre eller ældre revaccineres hvert. 3. år.

Flåtbåren hjernebetændelse.

Opstartes helst i vintermåneder og består af 3 doser. Oftest 0+1+12 måneder – kan dog gives i accelereret forløb. Immunitet opnås efter de første to vaccinationer.

Booster gives efter 3 år og herefter hvert 5. år for personer på 18-60 år. De, der er yngre eller ældre revaccineres hvert. 3. år.

Rejsevaccine.

Overføres via myg, særligt i områder med vadefugle og grisehold.

Der gives 2 doser med 28 dages interval. Derefter er der beskyttelse i 2 år.

Mod hjernehindebetændelse (meningitis).

Der gives 1 dosis, hvorefter der er beskyttelse i 5 år.

Vaccinationen skal gives 2-3 uger før afrejse.

Mod hjernehindebetændelse (meningitis).

Der gives 1 dosis, hvorefter der er beskyttelse i 5 år.

Vaccinationen skal gives 2-3 uger før afrejse.

Rejsevaccine.

Kolera smitter via forurenede fødevarer.

Vaccinationen udskrives på recept. Der gives grundvaccination med forskellige doser, og der kan i nogle tilfælde være behov for revaccination. Det vil afhænge af en konkret vurdering.

Hundegalskab.

Grundvaccination består af 2 vaccinationer henholdsvis dag 0 og dag 7.

Særlige forhold kan gøre sig gældende for opfølgende vaccination. Det vil afhænge af en konkret vurdering.

Rejsevaccine.

Tyfus smitter via forurenede fødevarer.

1 vaccination giver beskyttelse i 3 år. Bør gives 2-3 uger før afrejse.

Børn under 2 år bør ikke vaccineres.

Rejsevaccine. Obligatorisk før indrejse i visse lande.

1 vaccination giver livslang beskyttelse. Skal gives mindst 10 dage før afrejse.

Børn under 2 år og ældre over 60 år bør ikke vaccineres.

Livslang beskyttelse opnås efter grundvaccination.

Vaccination mod difteri og stivkrampe.

1 re-vaccination giver beskyttelse i 10 år.

Attester og lign.

Synet skal undersøges både med og uden vanlige briller/kontaktlinser (gælder ikke læsebriller).

Foto skal ikke vedlægges selve attesten, men afleveres (evt. elektronisk) sammen med attesten på Borgerservice.

Attest mhp handicapskilt til bilen.

Side 1 udfyldes sammen med arbejdsgiver. Derefter kan side 2 udfyldes hos lægen. Husk at medbringe oplysninger om, hvortil regningen skal sendes (som udgangspunkt din arbejdsgiver)

Læs mere på https://star.dk/om-styrelsen/blanketter/5/mulighedserklaering/

Anvendes fx ved langvarigt sygefravær.

I enkelte tilfælde er en mulighedserklæring ikke egnet. I så fald kan anvendes en friattest – denne vedrører udelukkende varighed af sygdom. Arbejdsgiver skal på forhånd SKRIFTLIGT anmode om attesten. Anmodningen skal indeholde oplysninger om, hvortil regningen skal sendes.

Som betaling kan anvendes kontanter og Visa/Dankort. Øvrige betalingskort kan ikke anvendes.