Sygesikringskortet

Sygesikringsbevis/sundhedskort
Alle får gratis udleveret et sygesikringsbevis.

1. januar 2007 skiftede sygesikringsbeviset navn og kaldes sundhedskort. Det gule sygesikringsbevis er dog stadig gyldigt og skal bruges, til du får et nyt sundhedskort.

Du får først det nye sundhedskort, når du alligevel skulle have et nyt i forbindelse med flytning, læge- eller gruppeskift.

Beviset/kortet er dokumentation for, at du har ret til ydelser fra sygesikringen. Du skal derfor altid medbringe det, når du skal have behandling. Et barn får et sundhedskort, når det er navngivet eller døbt.

Den offentlige rejsesygesikring ændrede regler på to væsentlige punkter pr. 1. januar 2008.

Læs de samlede regler, der gælder fra 1. januar 2008, her (pdf):www.sundhed.dk

1. Lægebehandling i udlandet
Den offentlige rejsesygesikring dækker pr. 1. januar 2008 kun udgifter til lægebehandling i EU, Færøerne, Grønland, Schweiz, Norge og en række små europæiske stater.

Du er altså ikke længere dækket af rejsesygesikringen på rejser til for eksempel Tyrkiet, Kroatien, Egypten, Libanon, Tunesien, Rusland, Marokko og Israel.

Følgende lande vil pr. 1. januar 2008 være omfattet af rejsesygesikringen:

Andorra, Azorerne, Belgien, Bulgarien, Cypern, Estland, Finland, Frankrig, Færøerne, Gibraltar, Grækenland, Grønland, Holland, Isle of Man, Irland, Island, Italien, Kanariske Øer, Kanaløerne, Letland, Liechtenstein, Litauen, Luxembourg, Madeira, Malta, Monaco, Norge, Polen, Portugal, Rumænien, San Marino, Schweiz, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn, Vatikanstaten og Østrig.

2. Hjemtransport
Fra den 1. januar 2008 skal du selv betale alle omkostninger til hjemrejse, der skyldes sygdom og ulykker, bortset fra rejser på Færøerne og Grønland. Hjemtransporten fra de to lande skal være ordineret af SOS´ læge. SOS International er den virksomhed, der administrerer rejsesygesikringen fra 1. januar 2008.

Hvis man bliver syg eller kommer til skade i Finland, Island, Norge og Sverige, kan man også få dækket merudgifter til hjemtransport. Det skyldes en særlig aftale mellem de nordiske lande. Hjemtransporten skal være ordineret af en læge.

I tilfælde af død dækkes hjemtransport i hele rejsesygesikringens dækningsområde.


Det afgørende for, om man er omfattet af de nye eller de gamle regler, er udrejsetidspunktet. Det betyder, at alle, der rejser ud inden den 1. januar 2008, vil være omfattet af de gamle regler.

Du skal tegne en privat forsikring, hvis du ønsker at være dækket udenfor rejsesygesikringens nye dækningsområde eller være sikret hjemtransport i tilfælde af sygdom eller ulykke.

 

DET BLÅ EU-SYGESIKRINGSBEVIS:

 

Hvornår skal jeg bruge det blå sygesikringsbevis?

Det blå EU-sygesikringskort er gratis, og du får det din kommunes borgerservicecenter.

Du kan få brug for et EU-sygesikringsbevis, når du:

skal være af sted i længere tid – mere end 30 dage

er på erhvervsrejse

fx har en kronisk sygdom og ved, du kan få behov for behandling eller andet.

Som kroniker skal du først høre, om du kan få forhåndstilsagn om dækning under det gule kort. Det er Europæiske Rejseforsikring der kan give svar om forhåndstilsagn. Kundecenteret kan kontaktes på: 70 10 60 30 (tryk 3).

Forsikringen dækker ikke sygetransport hjem til Danmark, og den dækker ikke, hvis formålet med rejsen er at få behandling i udlandet.

Kortet dækker i disse lande: Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrig, Grækenland, Holland, Irland, Island, Italien, Letland, Liechtenstein, Litauen, Luxembourg, Malta, Norge, Polen, Portugal, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Storbritannien og Nordirland, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn, Rumænien, Østrig og Schweiz.

Det er ikke nødvendigt for danske statsborgere at have et EU-sygesikringsbevis ved ophold i de nordiske lande. Heller ikke i England og Nordirland hvor det er nok at vise sit pas.

Kortet dækker ved ophold i op til et år, det er gratis og kan fås hos kommunen.
klik her: