Ønsker Du en konsultation har Du mulighed for at bestille den på flere måder. 

 

Telefonisk. Ring 

8.00-9.00        til lægen om  morgenen mellem 8.00- 9.00 hver dag. Det er jo især til ikke -opsættelige hastende eller  akutte bestillinger

8.00 -12.00     til sekretæren,  ved planlagte aftaler.

12.00- 16.00   til sekretæren ved  ikke -opsættelige, hastende eller  akutte bestillinger

 

Personligt fremmøde.

8.00-1600 hver dag, ved lugen hos sekretæren

Digitalt

24/7  kan du bestille tid på nettet- se under forsiden af denne  hjemmeside. 

 

 

Vi har 15 minutter til en almindelig  konsultation. Drejer det sig om forhold der forventelig tager længere tid

(se fx  hvad der står om attester) må det aftales med os.