Herwig Jensen er en af øens søfartslæger og den eneste i vores kompagniskab. Han laver sundshedsbevis til søfarende som skal fornyes mindst hvert andet år. Ring i god tid når beviset er ved at skulle fornyes og husk at tage urinprøve og ID med (kørekort, pas eller søfartsbog) . Du kan læse mere om søfartsbeviset her