Herwig Jensen er en af øens søfartslæge org den eneste i vores kompagniskab. Han laver sundshedsbevis til søfarende som skal fornyes mindst hvert andet år. Ring i god tid når beviset er ved at skulle fornyes og husk at tage urinprøve med. Hvis du har en lille blå eller blåhvid bog der hedder “sundhedsbevis for søfarende” fra sidste gang det blev fornyet skal denne gerne medbringes. Du kan læse mer om søfartsbeviset her