Akutte konsultationer:

Vi har alle dage akutte konsultationer for alle læger fra klokken 11.30. Ring om muligt mellem klokken 8.00 og 9.00 så vi kan lægge plan. Du kan dog alle dage ringe om akut uopsættelig  sygdom indtil klokken 16.00 og vi vil kunne se Dig alle hverdage til den tid hvis det er det rigtige i situationen.

Planlagte konsultationer

Du kan bestille tid til denne ved at ringe til sekretæren eller Du kan bestille digitalt: se forsiden. Det hjælper meget hvis vi får et stikord hvad konsultationen drejer sig om.

 

Konsultation ved Sygeplejerske

Vores sygeplejersker laver kontroller ved visse kroniske sygdomme -især KOL og Diabetes- giver vaccinationer, fryser vorter, ser på sår mmm. Vi er meget glade for deres faglige kunnen og systematik. Du får en tilbundsgående professionel gennemgang af de problemstillinger de tager op.

Vi har almindeligvis 15 minutter til en konsultation. I den tid skal vi oftest se på en del helbredsforhold og vi skal have vores  faglighed i orden i forløbet. Der skal måske- ses på blodprøver og røntgenbeskrivelser, opdateres på og sikres gode forløb i hospitalssektoren, aftales planer for videre udredning eller kontroller, aftales ny tid eller plan for fremtiden, gennemgåes og fornyes recepter mmm. Vi prøver ud over dette at se helheden og se mennesket  overfor os som unik og i centrum.