Vedrørende vaccination for influenza

De samme grupper der forrige år fik influenzavaccination får den også tilbudt i år. Da influencaen forrige år  udeblev må vi  i år regne med at det i år rammer os mere 
Da der er forsyningsvanskeligheder med influenzavaccine også i år kan det være at du desværre ikke kan få en influenzavaccination hos lægen hvis det ikke er aftalt  i  forvejen men du regnede med at kunne få den når du nu alligevel var der. 
 

Bestil en tid hos sygeplejersken

 

Influenza vaccination anbefales og  er GRATIS for nedenstående grupper:
-alle over 65 år
-personer med kroniske sygdomme
(hjerte, lunger, astma, nedsat immunitet)
-personer med svær overvægt BMI over 40)
-gravide som er mere end 12 uger henne.
-samboende med alvorligt syge.
Pneumokok vaccination er GRATIS og gælder:
-alle over 65 år.
-visse andre kroniske patientgrupper.
 
For andre er prisen på influenza vacc. 250 kr.
Husk dit sundhedskort.

Til dig som skal vaccineres

 

Alle bedes om at bære mundbind ved ankomst til klinikken. Afsprit hænder og hold afstand.

Alle vaccinerede anbefales at opholde sig sammen med nogen og udenfor, men i nærheden af klinikken (f. eks i bilen), i de første 10 minutter efter vaccinen.

Alle vaccinerede opfordres til at tage kontakt til os eller lægevagten hvis der opstår symptomer, straks eller senere i forløbet.

 

Uddannelseslæger hos os

Vi har løbende uddannelseslæger der kommer hos os. Nogen er der der lige efter de er færdiguddannede så de har en turnusstilling. Andre er i introduktionsstilling- 1. skridt i videreuddannelse til praktiserende læge. Så kommer der læger der er langt i uddannelsen (fase 2 og 3) følger “deres” patienter enkelte dage om måneden.

For tiden har vi følgende reservelæger:

Mark Jakobsen: Mark kommer enkelte dage om måneden