Er personligt fremmøde nødvendigt? 

Du må møde personligt frem ved attester til kørekort (motorattester), til en del lægeerklæringer  til kommunen (fx generelle helbredsundersøgelser og mulighedserklæringer) til en del  forsikringsattester,  samt de søfartsattester Herwig Jensen laver. 

Ring til vores sekretær og hav attesten i hånden. Vi kan så finde ud af hvordan den bedst udfyldes. Det er også  vigtigt at vi har den fornødne tid i konsultationen, derfor må vi kende attesten så  vi kan afsætte den rette. 

Skal der medbringes noget?: 

Husk ved livsforsikringsattest og søfartsattest at medbringe en urinprøve. Søfartsbog ved søfartsattest og foto ved kørekort. 

Skal attester betales?

Attester må Du som regel betale selv, fx motorattesten, rejseafbudserklæringer og sygemeldinger. Men en del attester betales dog af forsikringer  eller den institution der har bedt om den.  Priserne ser Du andetsteds på denne hjemmeside. 

Kan jeg få hurtig tid til attest?

Da attester ikke drejer sig om sygdomsopsporing eller behandling som jo skal prioriteres højt, vil vi bede dig bestille tid i god tid. Evtl fremskyndet tid kan aftales ved at  ringe til den læge i der skal laves attesten i telefontiden.