Er personligt fremmøde nødvendigt? 

Du må møde personligt frem ved attester til kørekort (motorattester), til en del lægeerklæringer  til kommunen (fx generelle helbredsundersøgelser og mulighedserklæringer) til en del  forsikringsattester,  samt de søfartsattester Herwig Jensen laver. 

Ring til vores sekretær og hav attesten i hånden. Vi kan så finde ud af hvordan den bedst udfyldes. Det er også  vigtigt at vi har den fornødne tid i konsultationen, derfor må vi kende attesten så  vi kan afsætte den rette. 

Skal der medbringes noget?: 

Husk ved livsforsikringsattest og søfartsattest at medbringe en urinprøve. Søfartsbog ved søfartsattest og foto ved kørekort. 

Skal attester betales?

Attester må Du som regel betale selv, fx motorattesten, rejseafbudserklæringer og sygemeldinger. Men en del attester betales dog af forsikringer  eller den institution der har bedt om den.  Priserne ser Du andetsteds på denne hjemmeside. 

Kan jeg få hurtig tid til attest?

Det er ofte et ønske fra den der udbeder attesten at det skal gå hurtigt, og nogle attester har deadlines der skal overholdes. Da attester ikke drejer sig om sygdomsopsporing eller behandling som må prioriteres højt når du bestiller tid, så laves de når der er en almindelig planlagt plads i kalenderen. Så vi vil bede kontakte os i god tid for at bestille konsultation til attester. Evtl fremskyndet konsultation til en attest aftales ved at  Du ringer til den læge der skal laves attesten i telefontiden så vedkommende kan finde en løsning.