Uddannelseslæger hos os

For tiden har vi

Andreas Folke Thybo som uddannelseslæge. Født 1991. Han uddanner sig til at blive praktiserende læge.

(læs nærmere):
Vi har løbende uddannelseslæger der kommer hos os. Nogen er der der lige efter de er færdiguddannede så de har en turnusstilling. Andre er i introduktionsstilling- 1. skridt i videreuddannelse til praktiserende læge. Så kommer der læger der er langt i uddannelsen (fase 2 og 3) følger “deres” patienter enkelte dage om måneden eller også er hos os som de andre læger- for 6 måneder ad gangen.